Ο Τομέας Δημοσίων Σχέσεων της ΕΔΕΕ


Η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος αποτελεί τον θεσμικό φορέα που εκπροσωπεί τις εταιρίες του χώρου της επικοινωνίας στην Ελλάδα μέσα από τους 5 Τομείς της - τον Τομέα Διαφήμισης, τον Τομέα Δημοσίων Σχέσεων, τον Τομέα Integrated Marketing Communications, τον Τομέα Media Specialists και το Συμβούλιο Συνεργαζομένων Μελών Branding & Design .

Ο Τομέας Δημοσίων Σχέσεων της ΕΔΕΕ ενώνει, ενισχύει και προωθεί τις εξειδικεύσεις που υπάγονται σε αυτόν στην Ελλάδα.

Στον Τομέα εντάσσονται εταιρίες Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations), Εταιρίες Δημοσίων Υποθέσεων (Public Affairs), εταιρίες Event Marketing και οργάνωσης - εκμετάλλευσης Χορηγιών.


03 | 07 | 2010
|
|
Print